You've found us, let's do IT together

 

Lean DBA

Denk even na over onderstaande vragen:

  • Hebt u een idee over hoeveel tijd verloren gaat aan “wachten” binnen uw bedrijf?
  • Weet u wat dit jaarlijks kost?
  • Beseft u wat uw medewerkers allemaal hadden kunnen realiseren ondertussen?
  • Hoeveel potentiële klanten bent u al verloren omdat ze moesten wachten op resultaat op uw website?

Met ons unieke concept kunnen wij u helpen om de efficiëntie binnen uw organisatie te verhogen. We werken in op de tijdswinst voor uw eindgebruikers. Alle tijd die verloren gaat aan wachten op de database is een kost voor het bedrijf. Na meting zijn onze klanten meestal verrast over de potentiële winst die er in hun omgeving te boeken is. Het gaat soms over uren per dag. Vaak zijn grote tijdwinsten te realiseren met minimale inspanningen en kleine investeringen. Deze winst situeert zich hoofdzakelijk op 4 vlakken:

  1. Daling van de tijd om standaard en repetitieve taken uit te voeren. De gewonnen tijd kan dan gebruikt worden om als bedrijf echt bezig te zijn met waar het om draait. …Wachten op een databank maakt daar wellicht geen deel van uit.

  2. Het risico dat uw eindklant of uw partner weg surft van uw website of portaalsite wordt kleiner als deze niet of minder moet wachten op zijn gevraagde informatie.

  3. Licentiekosten wegen vaak zwaar op de kostenstructuur van de IT afdeling. Deze zijn in veel gevallen verbonden met het aantal processoren van de machines. Met aantoonbare resultaten kunnen wij u overtuigen dat hier forse winsten te behalen zijn.

  4. Omdat alles efficiënter functioneert, wordt uw omgeving ook meer schaalbaar voor toekomstige groei. Bovendien zijn er bij het vernieuwen van uw IT infrastructuur wellicht minder zware machines nodig.

Onze LEAN DBA werkt enkel met aantoonbare resultaten. Hij heeft geen baat bij het bouwen van luchtkastelen. De vergoeding van onze diensten is immer gebaseerd op het “NO CURE NO PAY”-principe. Als onze LEAN DBA niets realiseert, dan betaal je hem ook niets. In het andere geval is zijn vergoeding proportioneel tot de concreet gerealiseerde tijdswinst. Wij durven onze nek uitsteken.

 

 

Wil je meer weten over de LEAN DBA? Wij komen graag vrijblijvend uitleg geven met meer details en concrete voorstellen: it.services@procarus.be